Máy đo pH/mV/EC/TDS/ NaCl Hanna HI 2550

Máy đo pH/mV/EC/TDS/ NaCl Hanna HI 2550

Mã sản phẩm:Hi 2550

Giá:20.500.000 ₫(Đã bao gồm VAT)

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào danh sách sản phẩm quan tâm
 • Mô tả sản phẩm
 • Máy đo  pH/mV/EC/TDS/ NaCl - Model: HI 2550

  Thang đo pH/ORP:  -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH / ±699.9 mV; ±2000 mV

  Thang đo EC: 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 mS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to500.0mS/cm .

  Thang đo TDS: 0.00 to 14.99 ppm; 15.0 to 149.9 ppm; 150 to 1499 ppm;1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L; up to 400.0 g/L.

  Thang đo NaCl: 0.0 to 400.0% NaCl

  Thang đo nhiệt độ: -10 to 120.0°C (pH); 0.0 to 60.0°C (EC)

  Độ phân dải pH/ORP: 0.01 pH; 0.001 pH / 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000 mV)

  Độ phân dải EC: 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

  Độ phân dải TDS: 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L

  Độ phân dải NaCl: 0.1% NaCl; Độ phân dải nhiệt  độ: 0.1°C

  Độ chính xác pH/ORP: ±0.01 pH; ±0.002 pH / ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

  Độ chính các EC: ±1%; Độ  chính  xác TDS: ±1%

  Độ  chính xác  NaCl: ±1%l Độ  chính  xác  nhiệt  độ: ±0.4°C

  Hiệu chuẩn pH tự động:tại 1, 2 hoặc 3 điểm, với 5 điểm đệm đã được nhớ (4.01, 6.86, 7.01, 9.18,10.01).

  Hiệu chuẩn tự động EC:Tại 1 điểm với  6 điểm đệm đã được nhớ

                                           (84.0 and 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0 và111.8 mS/cm)

  Hiệu chuẩn tự động NaCL: Tại 1 điểm với dung dịch chuẩn HI 7037L.

  Điện  cực pH:  HI 1131B; Điện  cực EC:  HI 76310; Điện  cực nhiệt  độ: HI 7662

  Dữ liệu lưu trữ:   200 mẫu; Nguồn cung cấp:12 Vdc adapter; Kích thước: 240 x 182 x 74 mm

Sản phẩm đã xem
Sản phẩm tương tự
 • Hỏi đáp về sản phẩm (Hãy đăng nhập để bình luận)
 • Ý kiến khách hàng (0)