Thước đo mực nước ngầm
Yamayo (6)
Xuất Xứ
Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường