Kính hiển vi cầm tay, để bàn
Loại kính hiển vi
Bút đo pH chính hãng Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường