Panme điện tử đo ngoài
Insize (4)
Xuất Xứ
1 2
Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường